Zastanawiasz się nad zrobieniem kursu na diagnostę samochodowego, ale nie wiesz, czy możesz do niego przystąpić? W tym artykule dowiesz się, jakie wykształcenie musisz mieć, abyś mógł wziąć udział w takim kursie.

Kto może zostać diagnostą samochodowym?

Aby zostać diagnostą samochodowym, trzeba spełnić 3 podstawowe warunki. A mianowicie musisz mieć:

  1. Ukończone 18 lat.

  2. Odpowiednie wykształcenie.

  3. Doświadczenie.

Jakie wykształcenie musi mieć diagnosta samochodowy?

O ile sprawa z wiekiem jest jasna, tak kwestia odpowiedniego doświadczenia już taka prosta nie jest. Ustawa art. 84. - Prawo o ruchu drogowym napisana jest w bardzo ogólny sposób i pozostawia wiele wątpliwości. Jakie więc wykształcenie musisz mieć, aby móc przystąpić do kursu na diagnostę samochodowego? Wedle ustawy jest to: wykształcenie techniczne, czyli:

Wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej. Dodatkowo powinieneś odbyć 6-miesięczną praktykę w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym, na stanowisku kontroli, lub naprawy pojazdów. Zdobyte przez Ciebie doświadczenie musi być udokumentowane.

Wykształcenie średnie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej. Dodatkowo należy przedstawić udokumentowaną roczną praktykę w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym na stanowisku kontroli albo naprawy pojazdów.

Wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa. Udokumentowana roczna praktyka zawodowa w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym na stanowisku kontroli, lub naprawy pojazdów.

Wykształcenie średnie techniczne lub średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa. Udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym na stanowisku kontroli albo naprawy pojazdów.

Wśród osób zainteresowanych szkoleniem na diagnostę samochodowego znajdują się również:

● Osoby z wykształceniem zawodowym samochodowym.

● Osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące.

● Kierowcy-mechanicy.

● Elektrycy samochodowi.

● Blacharze samochodowi.

Czy mając takie wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, możesz wziąć udział w kursie? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna.

W takiej kombinacji wykształcenia i doświadczenia nie ma pewności czy zostaniesz zarejestrowany jako diagnosta. Nawet jeśli ukończysz szkolenie i zdasz egzamin. W tym przypadku ostatnie słowo ma urzędnik w wydziale komunikacji w miejscu Twojego zameldowania.

Zdarzają się przypadki, że jeden urzędnik uznaje danego kandydata, a inny go odrzuca. Abyś był pewny, czy będziesz mógł pracować jako diagnosta na stacji kontroli pojazdów, zgłoś się do wydziału komunikacji lub starostwa powiatowego w miejscu swojego zameldowania. Zasięgnij tam informacji od urzędnika, który zajmuje się rejestrowaniem przyszłych diagnostów.

Więcej na temat wymagań, które potrzebne są do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego, znajdziesz tutaj.

Kto jest zwolniony z odbycia szkolenia na diagnostę samochodowego?

Ustawa określa także sytuacje zwalniające kandydata ze szkolenia na diagnostę samochodowego. Są to osoby, które: Zgodnie z art. 84:

● Ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

Dodatkowo w Prawie o ruchu drogowym jest wyszczególnione, jakie doświadczenie kandydata zalicza się do praktyki zawodowej:

● Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu już wiesz, jakie wykształcenie musisz mieć, aby przystąpić do kursu na diagnostę samochodowego. Jeśli Twoje wykształcenie i doświadczenie daje Ci zielone światło — nie wahaj się i zapisz się na kurs już dziś.

Najbliższy kurs na diagnostę samochodowego rozpoczyna się 12.09.2022 roku. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Call Now Button