Czy uprawnienia do wykonywania zawodu Diagnosty w Stacji Kontroli Pojazdów mają datę ważności? Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem pierwszej pracy.

Co zrobić, aby zostać diagnostą w SKP?

Zacznijmy od tego, co powinieneś zrobić, aby otrzymać takie uprawnienia.

Prawo o ruchu drogowym mówi, że diagnostą w stacji kontroli pojazdów może zostać osoba pełnoletnia, która posiada średnie lub wyższe wykształcenie techniczne oraz odpowiednią praktykę zawodową. Jeśli spełniasz te warunki, możesz rozpocząć szkolenie, po którym podejdziesz do egzaminu państwowego (w przypadku wykształcenia wyższego z diagnostyki samochodowej jesteś zwolniony ze szkolenia).

Zgodnie z art. 84 § 2e Ustawy o ruchu drogowym, musisz odbyć praktykę w wymiarze od 6 do 24 miesięcy - w zależności od wykształcenia. Do okresu praktyki wlicza się praktyka objęta programem szkolnym. Pamiętaj o wszelkich umowach zawartych między Tobą, szkołą i warsztatem samochodowym, gdzie odbywały się praktyki! Jeżeli masz niewystarczającą ilość lat pracy w zawodzie mechanika, dokumenty ze szkoły też się liczą i mogą być pomocne do potwierdzenia odbytych praktyk zawodowych podczas rejestracji w wydziale komunikacji bądź starostwie.

Kto wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych?

Uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego w stacji kontroli pojazdów wydaje Starosta powiatowy. Wniosek o wydanie uprawnień należy złożyć w urzędzie, dołączając dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne, praktykę zawodową, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Wzory dokumentów najlepiej pobrać ze strony rządowej.

Ile czasu będziesz czekać?

Urząd sprawdzi Twój wniosek i jeśli nie będzie zawierał braków formalnych, decyzję dostaniesz w ciągu miesiąca.

Kto może cofnąć uprawnienie i w jakiej sytuacji?

Co do zasady uprawnienia wydawane są bezterminowo. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których Starosta może je cofnąć. Może to zrobić, jeśli w wyniku kontroli stwierdzono, że:

  1. przeprowadzone przez diagnostę badanie techniczne było niezgodne z określonym zakresem i sposobem wykonania;

  2. diagnosta wydał zaświadczenie albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

Dopiero po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna możesz starać się o ponowne wydanie uprawnienia.

Podsumowanie

Aby otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty w Stacji kontroli pojazdów musisz spełnić szereg wymagań, zdobyć odpowiednie wykształcenie, zdać egzaminy i uzyskać zaświadczenie od starosty powiatowego. Pamiętaj, aby pracować zgodnie z etyką zawodową, ponieważ mimo, że uprawnienia nie mają daty ważności, w razie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli, Starosta może cofnąć uprawnienia. Przez okres 5 lat nie będziesz mógł w takiej sytuacji ponownie podjąć zatrudnienia w zawodzie.

Zapraszamy na szkolenie

Po przeczytaniu tego artykułu już wiesz, jakie wykształcenie musisz mieć, aby przystąpić do kursu na diagnostę samochodowego. Jeśli Twoje wykształcenie i doświadczenie daje Ci zielone światło — nie wahaj się i zapisz się na kurs już dziś.

Najbliższy kurs na diagnostę samochodowego rozpoczyna się niebawem. Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Call Now Button