Wymagania odnośnie kandydata na diagnostę samochodowego ściśle określa ustawa o Prawa o ruchu drogowym. Jest ona drogowskazem dla każdej osoby myślącej o zmianie zawodu i dołączeniu do grupy diagnostów samochodowych. Okazuje się, że  w najbliższych miesiącach jeden z punktów tej ustawy może ulec zmianie. 

Dotychczas osoba, która myśli o rozpoczęciu zawodu diagnosty samochodowego musi spełniać kryterium:

  • wieku,
  • doświadczenia,
  • Wykształcenia.

W obecnej ustawie kandydat na diagnostę musi posiadać wykształcenie:

  • wykształcenie techniczne i praktykę zgodnie z art. 84 Ust. 2b do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rozumie się:wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Okazuje się, że to ustawodawca planuje zmiany odnośnie wykształcenia. Teraz ustawa dopuszcza bardziej ogólne wykształcenie, pośrednio powiązane z wykształceniem samochodowym. I tak na przykład osoba, która ukończyła technikum ……. X Y Z …. Może przystąpić do egzaminu TDT. 

Nowa propozycja ustawy zakłada, że minimum wymagane wykształcenie to techniczne samochodowe, czyli bezpośrednio będzie to wykształcenie samochodowe. 

W praktyce oznacza to, że mniej osób będzie mogło przystąpić do egzaminu na diagnostę samochodowego ponieważ teraz duża część kandydatów legitymuje się wykształceniem technicznym ale niekoniecznie samochodowym. Jeśli myślisz o zmianie zawodu i rozpoczęciu pracy jako diagnosta samochodowy to czas na decyzję już teraz. W szczególności jeśli nie masz minimalnego wykształcenia samochodowego. Nowelizacja ustawy takie osoby skreśla z listy potencjalnych kandydatów na diagnostę samochodowego. Jednocześnie oznacza to, że uprawnienia dla diagnostów będą trudniejsze do uzyskania.

Tutaj więcej informacji o uprawnieniach: Uprawnienia.

Call Now Button