NASI TRENRZY

Nasza kadra to bardzo doświadczony i kompetentny zespół, posiadający umiejętności do przekazywania zdobytej wiedzy. Prowadzący zajęcia mają ogromną wiedzę i podczas podstawowych zajęć wskazują na co zwracać uwagę na egzaminie. Szkolenia przebiegają bardzo sprawnie i ciekawie.

Fachowa wiedza, doświadczenie zawodowe i znajomość przepisów przez prowadzących szkolenie, pozwalają na łatwiejsze zrozumienie zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań technicznych. Co się przekłada na większą szansę na pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego w TDT. Połowa podstawowej kadry szkolącej pozostaje bez zmian.

TEORIA

Wykładowca – mgr inż. (Politechnika Warszawska – Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów – ukończona w 1968 r.). Jako pracownik Wojewódzkiego Wydziału Komunikacji ukończył w 1985 r. kurs diagnostów samochodowych i od 1990 r. pełnił nadzór nad ponad 100 stacjami kontroli pojazdów. W 1996 r. opracował egzaminacyjne testy z zakresu badań technicznych pojazdów na szkolenia diagnostów samochodowych. Stosowane były podczas szkoleń w ośrodku do czasu rozpoczęcia egzaminów kandydatów na diagnostów przez ZDZ. W 2007 r. ukończył pedagogiczny kurs dla wykładowców kursów (ZDZ). Posiada ponad 35 lat stażu pracy, w tym ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych w komunikacji. Jako wykładowca szkolący kandydatów na diagnostów pracę rozpoczynał w latach 1980 – tych. W tym ośrodku prowadzi zajęcia teoretyczne od początku czyli od 1989 r.

PRAKTYKA

Instruktor prowadzący w ośrodku zajęcia praktyczne to doświadczony, wykwalifikowany praktyk specjalista z ponad 20 letnim stażem diagnosta okręgowej stacji kontroli pojazdów. Od wielu lat (od rozpoczęcia praktycznych szkoleń w ośrodku)  każdorazowo przygotowujący się z bieżących nowości w technice samochodowej i zmian przepisów, które praktycznie stosuje podczas swojej pracy w okręgowej stacji kontroli pojazdów na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym.

Zapraszamy chętnych z całego kraju!