Szkolenie F-Gazy / SZWO

Kurs kierowany jest dla osób, które wykorzystują SZWO czyli substancje zubożające warstwę ozonową, jak również F-Gazy czyli czynniki chłodnicze z grupy gazów fluorowanych, będące gazami cieplarnianymi.

Opis szkolenia

Jest to jednodniowy kurs, ktory kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia. Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), po którym egzaminowany otrzymuje bezterminowy certyfikat.

Cena szkolenia: 1300 PLN brutto

Co zawiera się w cenie szkolenia:
– 8 godzinne szkolenie
– uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu
– egzamin w UDT

Kontakt w sprawie szkolenia

Zapisy na szkolenie i dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501211054 lub 739152310